Byrådet skruer op for elevers hjerner

En ny kampagne fra Aarhus Byråd skal hjælpe folkeskolelærerne med at booste elevernes hjerner. Det skal ske ved fokus på motion, kost, søvn, indeklima og støj. Ting man allerede fokuserer på i dag – men nu med nye muligheder.

Af Peter Søndergaard

God nattesøvn og ingen støj er vigtigt for folkeskoleelever, når de skal lære gangetabeller og læse noveller i folkeskolen. Selvom det ikke er ny  iden vil Aarhus Kommune sætte fokus på, hvordan eleverne bedre kan lære nye ting ved hjælp af kampagnen ”Skru op for din hjerne”. Selvom man i forvejen forsøger at sænke støjniveauet i Aarhus folkeskoler, kan denne kampagne alligevel være med til at gøre undervisningen lettere for børnene.

”Det handler om at få den her viden plantet i hovedet på eleverne. De skal have en aha-oplevelse,” siger informationsmedarbejder i Sundhed og Trivsel i Aarhus kommune Martin Olsen om kampagnen.

Det nye materiale er allerede nu tilgængeligt for lærerne på de aarhusianske skoler.

God timing

Da skolelederen på N. J. Fjordsgades Skole, Jette Bjørn Hansen, fik undervisningsmaterialet, sendte hun det rundt til alle lærerne på skolen.  selvom kampagnen stadig er helt ny, har Jette Bjørn Hansen allerede oplevet positiv tilbagemelding på materialet.

”Der var en lærer, som skrev tilbage med det samme: ”Yes – det er lige noget, jeg kan bruge,” siger Jette Bjørn Hansen.

På N. J. Fjordsgades Skole er det ikke et krav fra skolelederen, at materialet bliver brugt af lærerne.

”Kender ikke kampagnen”

Selvom Aarhus Kommune har sendt materialet ud til alle skolerne, er det ikke alle, som har hørt om det. Niels Petersen, der er konstitueret skoleleder på Samsøgades Skole, kender ikke materialet. Men han tror, det er noget, som skolen vil gøre brug af. ”Der er sikkert noget inspirationsmateriale til lærerne, som de kan bruge i timerne,” siger Niels Petersen.

”Skru op for din hjerne” er blevet til i et samarbejde mellem Børn og Unge i Aarhus Kommune, Aarhus Lærerforening og Ungebyrådet for elever mellem 13 og 17 år. Du kan læse mere om tiltaget ved at følge dette link.