Rotterne kommer

Rottesæsonen starter i november og som borger i Aarhus Midtby kan det være en god idé at være opmærksom på de små gnavere.

Af Lisa Nordbo Fiil

Det er ikke kun i villakvarterer, at rotter kan være et problem. Aarhus Kommune har et gammelt kloaksystem, og derfor kan det være nemmere for rotter at komme op på gaden, også i tæt beboede områder.

”Der kan gå hul på kloaknettet, eller rotten kan selv gnave hul på det, og på den måde kan kommer de op via kloaksystemet. Derfor skal man være opmærksom på at have rottesikringsnet på f.eks. nedløbsrør”, forklarer Svend Sørensen, der arbejder for ElverDan Skadedyrsservice.

 Fuglefodring og rotter på rov

Med vinteren kommer også fodringen af havens fugle, men de gode intentioner kan ende med en rotterede i kælderen. Rotterne tiltrækkes af fuglefodret, og opdager de at der bliver ved med at dukke mad op, etablerer de sig der. Er der et sted, hvor der er lunt og læ, er rottefamiliens boligdrømme opfyldt. Man kan også sørge for at fodret er væk om natten – det er nemlig her, rotterne er på rov. Desuden er det en god idé ikke at lade fuglefrøene stå fremme og sørge for at der er ordentlig knude på skraldeposen i gangen.

Men hvad gør man, hvis man en dag ser en skællet hale ud af øjenkrogen? Aarhus Kommune har gratis rottebekæmpelse, der betales over kommuneskatten. Det betyder at man kan ringe til kommunen, som så sender en skadedyrsbekæmper ud. Er rotterne stadig glade for kælderen efter kommunens indsats, kan der sættes klapfælder op med lidt mad i.

 Gift giver problemer

Det er ikke tilladt at bruge rottegift mod skadedyrene. Rotter, der spiser giften, dør langsomt og kan derfor nå at bevæge sig andre steder hen – f.eks. ind under gulvet, og en død rotte er ikke noget, man ønsker dér.

Udover at man kan risikere at stå med en skjult rottegrav, er rottegiften også farlig for andre dyr, f.eks. hunde og katte. De dyr, der lever af mus og rotter, kan også blive forgiftet.

”Man har sporet et stort indhold af rottegift i de danske ugler, og det er helt klart en medvirkende årsag til, at uglebestanden er i tilbagegang”, fortæller Svend Sørensen.