Afgørelse på vej i lugtsag

En afgørelse er endelig ved at være på vej i sagen om lugtgener fra virksomheden DLG, der ligger på havnen i Aarhus. Aarhus Kommune gav i 2008 virksomheden påbud om at dæmpe lugten, men det kræver en større ombygning, enten med en højere skorsten eller et luftrensningsanlæg. Det kan blive dyrt for virksomheden, som derfor valgte at klage over påbudet til Natur-og Miljøklagenævnet. Her har sagen ligget siden 2008, men afgørelsen forventes nu klar i starten af det nye år.

Af Janni Kehlet 

Man bemærker det især, når man bevæger sig rundt ved havnearealerne i den sydlige del af midtbyen. En særpræget, sødlig kornlugt siver op gennem næseborene. Lugten kommer fra den høje skorsten hos virksomheden DLG. Her produceres dyrefoder af korn, soya og mineralblandinger. Og det et en ildelugtende proces, som er til gene for mange aarhusianere.

Klage fik sagen til at trække ud

Den klage, som virksomheden indsendte til Natur-og Miljøklagenævnet var på hele 27 sider og har bidraget til en langsom bearbejdning og afgørelse. Men hos nævnet kan man snart se ende på sagen.

”Snart skal sagen forelægges for sagkyndige, som har tre uger til at se på den. Som jeg ser det, så bør sagen kunne være afgjort i starten af det nye år,” fortæller Susanne Andersen, der sidder med sagen i Natur-og Miljøklagenævnet.

Hvorvidt afgørelsen ender ud i en højere skorsten, eller at aarhusianerne bare må lære at affinde sig med lugten, kan man endnu ikke udtale sig om hos nævnet.

Der er regler for lugt

Aarhus Kommune har, siden de gav påbudet i 2008, ændret lugt-grænsen fra at være mellem 5 og 10 til nuværende 5 LE (lugtenheder pr. kubikmeter) for beboelsesområder. Det vurderes, at lugten fra DLG i gennemsnit ligger på 7 LE ved almindelig beboelseshøjde, og det kan lugtes, især når østenvinden blæser skorstensrøgen ind over byen.

Aarhus Kommune følger Miljøstyrelsens vejledninger om lugt, og virksomheder må ikke overstige 5 LE ved boliger. Hvis lugten fra DLG og andre virksomheder overstiger den grænse, kan personer udsættes for større lugtgener, og det bør undgås,” siger Uffe Rasmussen, der er civilingeniør ved Natur og Miljø i Aarhus Kommune. Han ser frem til en snarlig afgørelse og håber på, at den kommer til at betyde bedre og mindre lugt i Aarhus.