Mangel på besøgsvenner i Aarhus

For få melder sig som frivillige besøgsvenner hos Ældre Sagen i Aarhus, og ventelisten for ensomme ældre, der savner en besøgsven, er lang. Trods Ældre Sagens nye måde at føre kampagner på, er der stadig ikke besøgsvenner, der melder sig.

Af Janni Kehlet

Ældre Sagen i Aarhus har i år gjort en ekstra indsats for at tiltrække flere til Ældre Sagen og dens besøgstjeneste. Sidst i september afholdt Ældre Sagen et event, der skulle tiltrække de nye frivillige. Her et par måneder senere kan Ældre Sagen berette, at eventet gav dem 30 nye frivillige. Men heraf var det dog kun en enkelt, der var interesseret i at blive besøgsven.

Ingen præcise tal

Hos Ældre Sagen kan man ikke sige noget præcist om, hvor lange ventelisterne er, eller hvordan de udvikler sig, men kun at de er et udtryk for mangel på frivillige.

”Antallet af frivillige svinger en del, ligesom antallet af ældre, der søger en besøgsven. Det eneste, vi helt præcist kan sige, er, at der bliver ved med at være flere, der ønsker en besøgsven, end frivillige til at løse opgaven,” siger Hanne Tofte, Leder af besøgstjenesten ved Ældre Sagen.

Antallet af ensomme ældre har gennem de seneste år været stigende, og det er selvfølgelig også med til at skabe manglen på besøgsvenner.

Modne besøgsvenner foretrækkes

De seneste år er flere unge og studerende dog begyndt at melde sig som frivillige hos besøgstjenesten i Ældre Sagen, og det er til stor glæde for både Ældre Sagen og de ensomme. Men det kan være svært at afsætte de helt unge, fordi de ældre har et behov for mere modne og ligesindede besøgsvenner.

”Vi er rigtig glade for opbakningen fra de unge og de studerende, men nogle ældre har svært ved at skabe relationen til de unge mennesker og har et behov for besøgsvenner, der har en større livserfaring at dele,” fortæller Hanne Tofte, Leder af besøgstjenesten ved Ældre Sagen i Aarhus.

Hun mener til gengæld, at en ung besøgsven kan fungere rigtig godt for den ældre, men at det selvfølgelig kræver, at den ældre er indstillet på netop at få en ung besøgsven.

Der er ingen aldersgrænse for, hvornår man kan blive besøgsven.